Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Informacje o szkoleniach

Celem szkoleń pt. „Studium wykonalności – analiza ekonomiczno-finansowa w kontekście Działania 3.2. Modernizacja energetyczna budynków RPO WP 2014-2020”. jest przygotowanie uczestników do samodzielnego poprawnego opracowania studium wykonalności w części dotyczącej analizy ekonomiczno-finansowej projektu bądź weryfikacji gotowych dokumentów.

Zapraszamy na dwudniowe szkolenie w dogodnym dla Państwa terminie:

 • 22-23 sierpnia 2016 r. - formularz zgłoszeniowy (BRAK MIEJSC!)

lub

 • 25-26 sierpnia 2016 r. - formularz zgłoszeniowy (BRAK MIEJSC!)

Chętnych do udziału w seminariach prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego odpowiedniego do daty szkolenia.

Miejscem szkoleń będzie sala konferencyjna nr 212 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Aleje Łukasza Cieplińskiego 4.

 

Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

O zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu uczestnik zostanie poinformowany mailem potwierdzającym.

W przypadku osób z różnymi niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach, wypełniając odpowiednio formularz zgłoszeniowy.   Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

Dla kogo?

Szkolenia adresowane są do potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,

Program szkoleń

Program szkoleń obejmuje zagadnienia zawarte w Instrukcji do opracowania studium wykonalności–energetyka i efektywność energetyczna, stanowiącej załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu w ramach Działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków - nr naboru RPPK.03.02.00-IZ.00-18-002/16 oraz Przewodniku po analizie kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych. Narzędzie analizy ekonomicznej polityki spójności 2014–2020

W programie m. in.:

 1. Analiza podstawowej struktura studium wykonalności
 2. Analiza otoczenia społeczno-gospodarczego projektu wraz z uwzględnieniem dokumentów strategicznych.
 3. Opis i uzasadnienie wskaźników produktu i rezultatu projektu
 4. Najczęściej popełniane błędy przy sporządzaniu studiów wykonalności.
 5. Praca warsztatowa nad przygotowaniem kluczowych sekcji studium wykonalności
 6. Matryca logiczna projektu
 7. Analiza wykonalności i rozwiązań alternatywnych.
 8. Wykonalność techniczno-technologiczna.
 9. Luka finansowa a metoda zryczałtowanych procentowych stawek dochodów.
 10. Analiza ekonomiczno-finansowa projektów inwestycyjnych
 11. Przychody i koszty a przepływy pieniężne projektu.
 12. Rachunek zysków i strat dla projektu.
 13. Ocena efektywności projektów inwestycyjnych.
 14. Analiza finansowa projektów
 15. Analiza ekonomiczna projektów
 16. Analiza ryzyka projektu

Szkolenia z pracą na laptopach odbędą w godzinach 9.00 - 15.00 każdego dnia.

Organizator szkoleń

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Al. Łukasza Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów
Tel. 17 773 60 61
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS