Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Informacje o szkoleniach

Celem szkolenia jest poznanie przez potencjalnych beneficjentów RPO WP 2014-2020 zasad dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach osi II-VI RPO WP na lata 2014-2020.

Zapraszamy na jednodniowe szkolenie w godzinach od 9.00 do 15.00 w dogodnym dla Państwa terminie:

 • 9 listopada 2016 r. - BRAK MIEJSC

        lub

 • 10 listopada 2016 r. - BRAK MIEJSC

Chętnych do udziału w seminariach prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego odpowiedniego do daty szkolenia.

Miejscem szkoleń będzie sala audytoryjna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Aleje Łukasza Cieplińskiego 4.

Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

O zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu uczestnik zostanie poinformowany mailem potwierdzającym.

W przypadku osób z różnymi niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach, wypełniając odpowiednio formularz zgłoszeniowy.   Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

Dla kogo?

Szkolenia adresowane są do potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,

Program szkoleń

Podczas szkolenia omówione zostaną zasady kwalifikowalności wydatków dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z Wytycznymi IZ RPO WP na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020.

W programie:

 • Ocena kwalifikowalności projektu
 • Trwałość projektu
 • Zasady kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach projektów współfinansowanych z EFRR
 • Ramy czasowe kwalifikowalności
 • Ocena kwalifikowalności wydatku
 • Wydatki niekwalifikowalne
 • Zasada faktycznego poniesienia wydatku
 • Wydatki ponoszone zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji
 • Uproszczone metody rozliczania wydatków
 • Zakaz podwójnego finansowania
 • Cross-financing
 • Dochód wygenerowany podczas realizacji projektu (do czasu jego ukończenia)
 • Opłaty finansowe, doradztwo i inne usługi związane z realizacją projektu
 • Techniki finansowania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • Podatek od towarów i usług oraz inne podatki i opłaty
 • Działania informacyjno-promocyjne
 • Koszty pośrednie
 • Koszty związane z angażowaniem personelu
 • Rozliczanie efektów projektu
 • Projekty partnerskie
 • Zasady kwalifikowalności wydatków w ramach instrumentów finansowych
 • Dokumentacja niezbędna do przygotowania projektu
 • Projekty generujące dochód po ukończeniu realizacji
 • Zakup nieruchomości
 • Wydatki operacyjne
 • Zasady zastępowania wydatków nieprawidłowych innymi wydatkami
 • Wykaz wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych dla poszczególnych działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Organizator szkoleń

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Al. Łukasza Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów
Tel. 17 773 60 61
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS