Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego przekazuje informację dotyczącą projektu wybranego do dofinansowania oraz składu Komisji Oceny Projektów w ramach Działania 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.2 Instrumenty finansowe RPO WP na lata 2014-2020 (nabór nr RPPK.01.04.02-IZ-00-18-001/16).

Projekt wybrany do dofinansowania przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w naborze pozakonkursowym nr RPPK.01.04.02-IZ.00-18-001/16 w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Działania 1.4 Wsparcie MŚP poddziałania 1.4.2 Instrumenty finansowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. (PDF 191.34 KB)

Informacja dotycząca składu Komisji Oceny Projektów do oceny wniosku złożonego w konkursie nr RPPK.01.04.02-IZ.00-18-0001/16 w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działania 1.4 Wsparcie MŚP poddziałania 1.4.2 Instrumenty finansowe RPO WP na lata 2014 – 2020. (PDF 149.93 KB)

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 informuje o wyniku oceny merytorycznej wniosku złożonego w ramach Osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie  1.4.2 Instrumenty finansowe RPO WP na lata 2014-2020 (nabór nr RPPK.01.04.02-IZ-00-18-001/16).

Wynik oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 dla osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Działania 1.4 Wsparcie MŚP poddziałania 1.4.2 Instrumenty finansowe (nabór nr RPPK.01.04.02-IZ.00-18-001/16). (PDF 189.76 KB)

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 informuje, że zakończyła ocenę formalną wniosku o dofinasnowanie i przekazuje informację o projekcie zakwalifikowanym do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPPK.01.04.02-IZ-00-18-001/16 Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie  1.4.2 Instrumenty finansowe RPO WP na lata 2014-2020.

Wniosek o dofinansowanie projektu zakwalifikowany do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPPK.01.04.02-IZ-00-18-001/16 Oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Działanie 1.4 Wsparcie MŚP poddziałanie 1.4.2 Instrumenty finansowe RPO WP na lata 2014-2020. (PDF 161.39 KB)

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS