Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Informacja z 30 grudnia 2021 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 informuje, że dokonała wyboru projektów z listy rezerwowej do dofinansowania w ramach konkursu ogólnego – nabór nr RPPK.04.04.00-IZ.00-18-001/16, działanie 4.4 Kultura i przekazuje informację dotyczącą:

Informacja z 2 września 2021 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 informuje, że dokonała wyboru projektów z listy rezerwowej do dofinansowania w ramach konkursu ogólnego – nabór nr RPPK.04.04.00-IZ.00-18-001/16, działanie 4.4 Kultura i przekazuje informację dotyczącą:

Informacja z 28 maja 2021 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 informuje, że dokonała wyboru projektów z listy rezerwowej do dofinansowania w ramach konkursu ogólnego – nabór nr RPPK.04.04.00-IZ.00-18-001/16, działanie 4.4 Kultura i przekazuje informację dotyczącą:

  1. projektów, które zostały wybrane do dofinansowania z listy rezerwowej, (PDF, 128.26 KB)
  2. zaktualizowanej listy projektów wybranych do dofinansowania, (PDF, 255.52 KB)
  3. zaktualizowanej listy projektów umieszczonych na liście rezerwowej. (PDF, 174.87 KB)

 

Informacja z 2 stycznia 2020 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 informuje, że dokonała wyboru projektów do dofinansowania w ramach naboru nr RPPK.04.04.00-IZ.00-18-001/16 w ramach działania 4.4 Kultura z listy rezerwowej i przekazuje informację dotyczącą:

Informacja z 4 grudnia 2017 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 informuje, że dokonała wyboru do dofinansowania projektu Gminy Tryńcza nr RPPK.04.04.00-18-0101/16 (po uznaniu przez IZ protestu złożonego przez Wnioskodawcę i dokonaniu oceny merytorycznej jakościowej projektu) w ramach konkursu ogólnego - nr RPPK.04.04.00-IZ-00-18-001/16, działania 4.4 Kultura i przekazuje informację dotyczącą:

Infromacja  z 14 listopada 2017 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 informuje, że zakończyła ocenę merytoryczną wniosku (po uznaniu przez IZ protestu złożonego przez Wnioskodawcę)
i przekazuje informację o projekcie, który został oceniony na etapie oceny merytorycznej - jakościowej w ramach konkursu ogólnego - nr RPPK.04.04.00-IZ-00-18-001/16, działanie 4.4 Kultura.

pobierz plik (212.79 KB)

Informacja nr 2 z 5 października 2017 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 informuje, że dokonała wyboru projektów z listy rezerwowej do dofinansowania w ramach konkursu ogólnego - nr RPPK.04.04.00-IZ-00-18-001/16, działania 4.4 Kultura i przekazuje informację dotyczącą:
- projektów wybranych do dofinansowania z listy rezerwowej,  (PDF, 229.19 KB)
- zaktualizowanej listy projektów wybranych do dofinasowania, (PDF, 346.81 KB)
- zaktualizowanej listy rezerwowej projektów. (PDF, 258.69 KB)

 

Informacja nr 1 z 5 października 2017 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 informuje, że w wyniku rozpatrzenia złożonych protestów dokonała zmiany listy rezerwowej projektów w ramach konkursu ogólnego - nr RPPK.04.04.00-IZ-00-18-001/16, działania 4.4 Kultura i przekazuje informację dotyczącą zaktualizowanej listy rezerwowej projektów.

plik do pobrania (PDF, 272.65 KB)

Informacja nr 2 z 5 lipca 2017 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 informuje, że dokonała wyboru projektów z listy rezerwowej do dofinansowania w ramach konkursu ogólnego - nr RPPK.04.04.00-IZ-00-18-001/16, działania 4.4 Kultura i przekazuje informację dotyczącą:
- projektów wybranych do dofinansowania z listy rezerwowej, (PDF, 242.51 KB)
- zaktualizowaną listę projektów wybranych do dofinasowania, (PDF, 333.79 KB)
- zaktualizowaną listę rezerwową projektów.(PDF, 272.23 KB)

Informacja nr 1 z 5 lipca 2017 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 informuje, że dokonała wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu ogólnego - nr RPPK.04.04.00-IZ-00-18-001/16, działania 4.4 Kultura i przekazuje informację dotyczącą:
- projektów wybranych do dofinansowania, (PDF, 307.15 KB)
- projektów, które zostały umieszczone na liście rezerwowej projektów, (PDF, 298.18 KB)
- składu Komisji Oceny Projektów do oceny wniosków złożonych w ww. konkursie. (PDF, 293.01 KB)

Informacja z 28 czerwca 2017r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 informuje, że zakończyła ocenę merytoryczną wniosków i przekazuje informację o projektach, które zostały ocenione na etapie oceny merytorycznej w ramach konkursu ogólnego - nr RPPK.04.04.00-IZ-00-18-001/16, działanie 4.4 Kultura.

Lista wniosków o dofinansowanie projektów ocenionych na etapie oceny merytorycznej Oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Działanie 4.4 Kultura, nabór nr RPPK.04.04.00-IZ-00-18-001/16Działanie 4.4 Kultura, nabór nr RPPK.04.04.00-IZ-00-18-001/16 (PDF, 367.44 KB)

Informacja z 24 marca 2017 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 informuje, że zakończyła ocenę formalną wniosków i przekazuje informację o projektach, które zostały ocenione na etapie oceny formalnej w ramach konkursu ogólnego - nr RPPK.04.04.00-IZ-00-18-001/16, działanie 4.4 Kultura.

Lista wniosków o dofinansowanie projektów, które uzyskały pozytywną ocenę formalną i zostały zakwalifikowane do oceny merytorycznej w ramach konkursu ogólnego - nr RPPK.04.04.00-IZ-00-18-001/16, Oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Działanie 4.4 Kultura (PDF. 334.46 KB)

Informacja z 13 stycznia 2017 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 informuje, że zakończyła weryfikację techniczną wniosków i przekazuje informację o projektach zakwalifikowanych do oceny formalnej w ramach konkursu ogólnego - nr RPPK.04.04.00-IZ-00-18-001/16, działanie 4.4 Kultura.

Lista wniosków o dofinansowanie projektów zakwalifikowanych do oceny formalnej w ramach konkursu ogólnego - nr RPPK.04.04.00-IZ-00-18-001/16 Oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Działanie 4.4 Kultura (PDF, 387.67 KB)

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
gpi@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS