Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Informacja nr 1 z dnia 11 lipca 2017 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 informuje, że w ramach trybu pozakonkursowego zakończyła ocenę merytoryczną wniosku w naborze nr RPPK.06.02.01-IZ.00-18-004/17 w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej,  poddziałania 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Pobierz plik (PDF , 368 KB)

Informacja nr 2 z dnia 11 lipca 2017r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 informuje, że Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 11 lipca 2017 r. podjął Uchwałę nr 324/6831/17 w sprawie zatwierdzenia oceny oraz wyboru do dofinansowania w trybie pozakonkursowym projektu  pn. Koordynowana opieka kardiologiczna w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Ojca Pio w Przemyślu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, poddziałania 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, RPO WP na lata 2014-2020.

Pobierz plik (PDF , 373 KB)

Informacja dotycząca składu Komisji Oceny Projektów do oceny wniosku złożonego w naborze nr RPPK.06.02.01-IZ.00-18-004/17 w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej,  poddziałania - 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia (tryb pozakonkursowy), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Pobierz plik (PDF , 283 KB)

Informacja z 22 czerwca 2017

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 informuje, że zakończyła ocenę formalną wniosku i przekazuje informację o projekcie, który został zakwalifikowany do oceny merytorycznej w ramach naboru - nr RPPK.06.02.01-IZ.00-18-004/17 poddziałanie 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, w trybie pozakonkursowym.

Pobierz plik (PDF, 220.53 KB)

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS