Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Informacja z 25 października 2017r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 informuje, że dokonała wyboru projektu do dofinansowania w ramach konkursu RPPK.05.02.00-IZ.00-18-002/17, działania 5.2 Infrastruktura terminali przeładunkowych i przekazuje informację dotyczącą:

Informacja z 23 października 2017 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 przekazuje informację o wynikach oceny merytorycznej projektów złożonych w ramach naboru nr RPPK.05.02.00-IZ.00-18-002/17, działanie 5.2 Infrastruktura terminali przeładunkowych.

plik do pobrania (PDF, 149.02 KB)

Informacja z 18 sierpnia 2017r.

Lista wniosków o dofinansowanie projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPPK.05.02.00-IZ.00-18-002/17 Oś priorytetowa V Infrastruktura komunikacyjna Działanie 5.2 Infrastruktura terminali przeładunkowych

plik do pobrania  (PDF, 268.38 KB)

Informacja z 29 czerwca 2017 r.

Lista wniosków o dofinansowanie projektów zakwalifikowanych do oceny formalnej w ramach konkursu nr RPPK.05.02.00-IZ-00-18-002/17 Oś priorytetowa V Infrastruktura komunikacyjna Działanie 5.2 Infrastruktura terminali przeładunkowych

plik do pobrania (PDF, 227 KB)

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS