Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Informacja z 7 lutego 2018 r.

Informacja w sprawie zaktualizowanej w wyniku procedury odwoławczej Listy projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-016/17 (pdf, 647.79 KB)

 

Informacja z 22 grudnia 2017 r.

Informacja w sprawie skorygowanej w wyniku procedury odwoławczej Listy projektów zakwalifikowanych do kolejnego etapu oceny w ramach konkursu nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-016/17 - negocjacji

Lista projektów zakwalifikowanych do kolejnego etapu oceny – negocjacji (po protestach) w ramach konkursu nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-016/17 Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej (pdf, 518.14 KB)

 

Informacja z 20 grudnia 2017 r.

Informacja w sprawie Listy projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-016/17 - stan na dzień 19.12.2017 r.

Lista projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-016/17 (pdf, 658.97 KB)

 

Informacja z 15 grudnia 2017 r.

Informacja w sprawie Listy projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-016/17 - stan na dzień 14.12.2017 r.

IOK na bieżąco będzie aktualizował w/w listę w ramach postępu etapu negocjacji.  

Lista projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-016/17 (pdf, 632.5 KB)

 

Informacja z 12 grudnia 2017 r.

Informacja w sprawie Listy projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-016/17 - stan na dzień 11.12.2017 r.

IOK na bieżąco będzie aktualizował w/w listę w ramach postępu etapu negocjacji.  

Lista projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-016/17 (pdf, 608.07 KB)

 

Informacja z 7 grudnia 2017 r.

Informacja w sprawie Listy projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-016/17 - stan na dzień 05.12.2017 r.

IOK na bieżąco będzie aktualizował w/w listę w ramach postępu etapu negocjacji.

Lista projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-016/17 (pdf, 560.69 KB)

 

Informacja z 30 listopada 2017 r.

Informacja w sprawie Listy projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-016/17 - stan na dzień 30.11.2017 r.

IOK na bieżąco będzie aktualizował w/w listę w ramach postępu etapu negocjacji.

Lista projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-016/17 - stan na dzień 30.11.2017 r. (pdf, 519.87 KB)

 

Informacja z 21 listopada 2017 r.

Informacja w sprawie Listy projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-016/17 - stan na dzień 20.11.2017 r. IOK na bieżąco będzie aktualizował w/w listę w ramach postępu etapu negocjacji.  

Lista projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-016/17 Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej (pdf, 422.25 KB)

 

Informacja z 30 października 2017 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełniący funkcję IOK, biorąc pod uwagę pismo IZ RPO WP 2014-2020 z dnia 16.10.2017r. znak RP-III.410.8.75.2017.BM/RP-III.410.8.76.2017.BM,dobro społeczne jakie niesie realizacja działań zaplanowanych w projektach skierowanych na rozwój edukacji przedszkolnej oraz wysoką jakość projektów złożonych w odpowiedzi na ogłoszony konkurs podjął decyzję o zwiększeniu alokacji na konkurs w ramach naboru nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-016/17 ogłoszonego w dniu 1 sierpnia 2017 r. Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej, o kwotę 9 mln PLN, do łącznej wysokości 49 000 000,00 PLN kwoty dofinansowania. Przedmiotowa decyzja jest zgodna z art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, 1475).

Zaktualizowana lista projektów zakwalifikowanych do kolejnego etapu oceny - negocjacji w ramach konkursu nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-016/17 Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej (pdf, 514.71 KB)

 

Informacja z 30 października 2017 r.

Informacja w sprawie listy projektów zakwalifikowanych do kolejnego etapu oceny w ramach konkursu nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-016/17 - negocjacji.

Lista projektów zakwalifikowanych do kolejnego etapu oceny - negocjacji w ramach konkursu nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-016/17 Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej (pdf, 503.05 KB)

 

Informacja z 5 października 2017 r.

Instytucja Organizująca Konkurs - Wojewódzki Urząd Pracy przekazuje informację dotyczącą wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia wymogów formalnych w ramach konkursu nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-016/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IX Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej.

Lista wszystkich wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia wymogów formalnych w ramach konkursu nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-016/17 Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej (PDF, 365.49 KB)

 

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS