Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

 

Informacja z 20 lipca 2018 r.

Informacja w sprawie Listy projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.09.05.00-IP.01-18-017/17 - stan na dzień 19.07.2018 r. (pdf, 638.54 KB)

 

Informacja z 3 lipca 2018 r.

Informacja w sprawie Listy projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.09.05.00-IP.01-18-017/17 - stan na dzień 29.06.2018 r. (pdf, 503.78 KB)

 

Informacja z 14 maja 2018 r.

Informacja w sprawie Zaktualizowanej  listy projektów zakwalifikowanych do kolejnego etapu oceny w ramach konkursu nr RPPK.09.05.00-IP.01-18-017/17 – negocjacji – po proteście (pdf, 1.01 MB)

 

Informacja z 27 kwietnia 2018 r.

Informacja w sprawie Listy projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.09.05.00-IP.01-18-017/17 - stan na dzień 24.04.2018 r. (pdf, 626.15 KB)

 

Informacja z 6 kwietnia 2018 r.

Informacja w sprawie Listy projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.09.05.00-IP.01-18-017/17 - stan na dzień 04.04.2018 r. (pdf, 623.46 KB)

 

Informacja z 16 marca 2018 r.

Informacja w sprawie Zaktualizowanej listy projektów zakwalifikowanych do kolejnego etapu oceny w ramach konkursu nr RPPK.09.05.00-IP.01-18-017/17 – negocjacji (pdf, 587.58 KB)

 

Informacja z 5 marca 2018 r.

Informacja w sprawie Listy projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.09.05.00-IP.01-18-017/17 - stan na dzień 05.03.2018 r. (pdf, 587.07 KB)

 

Informacja z 23 lutego 2018 r.

Informacja w sprawie Listy projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.09.05.00-IP.01-18-017/17 - stan na dzień 23.02.2018 r. (pdf, 618.9 KB)

IOK na bieżąco będzie aktualizował w/w listę w ramach postępu etapu negocjacji.  

 

Informacja z 22 lutego 2018 r.

Informacja w sprawie Listy projektów zakwalifikowanych do kolejnego etapu oceny w ramach konkursu nr RPPK.09.05.00-IP.01-18-017/17 – negocjacji – po proteście (pdf, 588.4 KB)

 

Informacja z 6 lutego 2018 r.

Informacja w sprawie Listy projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.09.05.00-IP.01-18-017/17 - stan na dzień 05.02.2018 r. (pdf, 552.27 KB)

IOK na bieżąco będzie aktualizował w/w listę w ramach postępu etapu negocjacji.  

 

Informacja z 31 stycznia 2018 r.

Informacja w sprawie Listy projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.09.05.00-IP.01-18-017/17 - stan na dzień 29.01.2018 r. (pdf, 595.16 KB)

IOK na bieżąco będzie aktualizował w/w listę w ramach postępu etapu negocjacji.

 

Informacja z 23 stycznia 2018 r.

Informacja w sprawie Listy projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.09.05.00-IP.01-18-017/17 - stan na dzień 23.01.2018 r.

Lista projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.09.05.00-IP.01-18-017/17

IOK na bieżąco będzie aktualizował w/w listę w ramach postępu etapu negocjacji.

 

Informacja z 10 stycznia 2018 r.

Informacja w sprawie Listy projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.09.05.00-IP.01-18-017/17 - stan na dzień 09.01.2018 r.

IOK na bieżąco będzie aktualizował w/w listę w ramach postępu etapu negocjacji.  

Lista projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.09.05.00-IP.01-18-017/17 - stan na dzień 10.01.2018 r.(pdf, 545.22 KB)

 

Informacja z 29 grudnia 2017 r.

Informacja w sprawie Listy projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.09.05.00-IP.01-18-017/17 - stan na dzień 28.12.2017 r.

IOK na bieżąco będzie aktualizował w/w listę w ramach postępu etapu negocjacji.

Lista projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.09.05.00-IP.01-18-017/17 - stan na dzień 28.12.2017 r. (pdf, 554.47 KB)

 

Informacja z 27 grudnia 2017 r.

Informacja w sprawie Listy projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.09.05.00-IP.01-18-017/17 - stan na dzień 22.12.2017 r.

IOK na bieżąco będzie aktualizował w/w listę w ramach postępu etapu negocjacji.

Lista projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.09.05.00-IP.01-18-017/17 - stan na dzień 22.12.2017 r. (pdf, 461.38 KB)

 

Informacja z 27 grudnia 2017 r.

Informacja w sprawie Listy projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.09.05.00-IP.01-18-017/17 - stan na dzień 21.12.2017 r.

IOK na bieżąco będzie aktualizował w/w listę w ramach postępu etapu negocjacji

Lista projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.09.05.00-IP.01-18-017/17 - stan na dzień 21.12.2017 r. (pdf, 461.48 KB)

 

Informacja z 14 grudnia 2017 r.

W związku ze zwiększeniem alokacji na konkurs w ramach naboru nr RPPK.09.05.00-IP.01-18-017/17 Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych, o kwotę 18 mln 305 tyś. zł  PLN, do łącznej wysokości 48 305 000,00  PLN kwoty dofinansowania, zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460, 1475) Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie przekazuje do wiadomości skorygowaną listę projektów zakwalifikowanych do kolejnego etapu oceny – negocjacji

Zaktualizowana lista projektów zakwalifikowanych do kolejnego etapu oceny - negocjacji w ramach konkursu nr RPPK.09.05.00-IP.01-18-017/17 Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych (pdf, 574.48 KB)

 

Informacja z 7 grudnia 2017 r.

Informacja w sprawie Listy projektów zakwalifikowanych do kolejnego etapu oceny w ramach konkursu nr RPPK.09.05.00-IP.01-18-017/17 - negocjacji

Lista projektów zakwalifikowanych do kolejnego etapu oceny - negocjacji w ramach konkursu nr RPPK.09.05.00-IP.01-18-017/17 Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych (pdf, 545.83 KB)

 

Informacja z 28 listopada 2017 r.

Informacja w sprawie zaktualizowanej po uzupełnieniach braków formalnych Listy wszystkich wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia wymogów formalnych w ramach konkursu nr RPPK.09.05.00-IP.01-18-017/17

Zaktualizowana lista wszystkich wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia wymogów formalnych w ramach konkursu RPPK.09.05.00-IP.01-18-017-17 (pdf, 449.83 KB)

 

Informacja z 26 października 2017 r.

Instytucja Organizująca Konkurs - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę formalną wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w konkursie nr RPPK.09.05.00-IP.01-18-017/17, Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych.

Lista wszystkich wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia wymogów formalnych w ramach konkursu nr RPPK.09.05.00-IP.01-18-017/17 Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych (pdf, 455.4 KB)

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS