Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

 

 Informacja z dnia 18.04.2018 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 przekazuje informację dotyczącą projektów wybranych do dofinansowania oraz składu Komisji Oceny Projektów w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu: Infrastruktura B+R RPO WP na lata 2014-2020 (nabór nr RPPK.01.02.00-IZ-00-18-006/17).

Projekty wybrane do dofinansowania przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w naborze konkursowym nr RPPK.01.02.00-IZ.00-18-006/17 w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu: Infrastruktura B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (PDF 134 KB)

Skład Komisji Oceny Projektów do oceny wniosków złożonych w trybie konkursowym nr RPPK.01.02.00-IZ-00-18-006/17 w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu: Infrastruktura B+R RPO WP na lata 2014 – 2020 (PDF 96 KB)

 

Informacja z dnia 17.04.2018 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 informuje o wynikach oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach Osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.2. Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu Infrastruktura B+R RPO WP na lata 2014-2020 (nabór nr RPPK.01.02.00-IZ-00-18-006/17)

Wynik oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działanie 1.2. Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu: Infrastruktura B+R RPO WP na lata 2014-2020 (nabór nr RPPK.01.02.00-IZ-00-18-006/17) (PDF 106 KB)

 

Informacja z dnia 02.03.2018 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 informuje, że zakończyła ocenę formalną wniosków i przekazuje informację o projektach zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPPK.01.02.00-IZ-00-18-006/17 działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu: Infrastruktura B+R. 

Lista wniosków o dofinasowanie projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu RPPK.01.02.00-IZ-18-006/17 Oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, Typ projektu: Infrastruktura B+R (PDF 82 KB)

 

 

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS