Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Informacja z 19 lutego 2020 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 informuje, że dokonała wyboru 5 projektów do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.5 Różnorodność biologiczna, typu projektów nr 7 - Projekty dotyczące minimalizacji zanieczyszczeń wód i gleb na obszarach Natura 2000 w celu ograniczenia zagrożeń dla bioróżnorodności.
W ramach kwoty środków z EFRR udostępnionej w naborze nr RPPK.04.05.00-IZ.00-18-003/19 Zarząd Województwa Podkarpackiego wybrał do dofinansowania 5 projektów na łączną kwotę dofinansowania z EFRR - 11 197 407,22 zł.

Lista 5 projektów wybranych do dofinansowania (PDF, 207.04 KB)
Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów dla naboru nr RPPK.04.05.00-IZ.00-18-003/19 (PDF, 133.55 KB)

Informacja z 8 stycznia 2020 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 informuje, że zakończyła ocenę formalną wniosków i przekazuje informację o projektach zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPPK.04.05.00-IZ.00-18-003/19, działanie 4.5 Różnorodność biologiczna, typ projektu 7 - Projekty dotyczące minimalizacji zanieczyszczeń wód i gleb na obszarach Natura 2000 w celu ograniczenia zagrożeń dla bioróżnorodności.
pobierz plik (PDF, 312.97 KB)

Informacja z 7 listopada 2019 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 informuje, że zakończyła weryfikację warunków formalnych wniosków i przekazuje informację o projektach zakwalifikowanych do oceny formalnej w ramach konkursu nr RPPK.04.05.00-IZ.00-18-003/19, działanie 4.5 Różnorodność biologiczna, typ projektów nr 7 - Projekty dotyczące minimalizacji zanieczyszczeń wód i gleb na obszarach Natura 2000 w celu  ograniczenia zagrożeń dla bioróżnorodności, RPO WP 2014-2020.
pobierz plik (PDF, 294.67 KB)

Informacja z 1 października 2019 r.

W ramach konkursu dla działania 4.5 Różnorodność biologiczna złożono 5 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 11 231 725,57 zł. Wartość wydatków całkowitych wniosków wynosi 14 943 211,23 zł.

Zgodnie z ogłoszeniem o konkursie na dofinansowanie projektów udostępniona została kwota 30 mln PLN.

Lista złożonych wniosków (PDF, 135.16 KB)

 

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS