Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

 

Informacja z 3 czerwca 2020 r.

Informacja o podpisanych umowach w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-044/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych (pdf, 398.63 KB)

 

Informacja z 2 marca 2020 r.

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-044/19, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych (pdf, 317.14 KB)

Informacja dotycząca składu Komisji Oceny Projektów (pdf, 417.95 KB)

 

Informacja z 21 stycznia 2020 r.

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-044/19Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych (pdf, 576.38 KB)

 

Informacja z 11 grudnia 2019 r.

Lista projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia warunków formalnych w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-044/19, Działanie nr 8.3 Zwiększanie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych (pdf, 216.16 KB)

 

Informacja z 4 grudnia 2019 r.

Informacja dotycząca wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia warunków formalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, konkurs nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-044/19.

Lista projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia warunków formalnych w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-044/19 Działanie nr 8.3 Zwiększanie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych (pdf, 214.83 KB)

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS