Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Informacja z 26 marca 2024 r.

Zarząd Województwa 26 marca 2024 r. zmienił źródło dofinansowania dla jednego z projektów w działaniu 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług RPO WP 2014-2020.
W miejsce środków z EFRR wprowadzono środki z REACT-EU, dostępne w ramach działania 11.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług - REACT-EU. Zmiana, która polegać będzie na aneksowaniu umowy o dofinansowanie, dotyczy projektu nr RPPK.02.01.00-18-0020/20, pn. Zwiększenie efektywności i dostępności e-usług w Centrum Medycznym w Łańcucie Sp. z o.o., złożonego przez Centrum Medyczne w Łańcucie sp. z o.o.
Uchwała została podjęta w celu wykorzystania dostępnego dofinansowania z instrumentu REACT-EU, w związku ze zbliżającym się końcowym rozliczeniem środków europejskich w ramach budżetu na lata 2014-2020.
Kwoty przyznanego wsparcia oraz pozostałe warunki dofinansowania nie uległy zmianie.

pobierz plik (docx, 85.89 KB)

Informacja z 29 grudnia 2021 r.

Celem nowego instrumentu - REACT-EU jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom społeczno-gospodarczym pandemii COVID-19. Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 25 listopada 2021 r. nr CCI 2014PL16M2OP009 oraz zmienionym w dniu 29 grudnia 2021 r. Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, projekty znajdujące się na liście rezerwowej w ramach działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług RPO WP na lata 2014-2020 zostaną sfinansowane także w ramach Osi priorytetowej XI REACT-EU, działanie 11.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług - REACT-EU.
Wybrane zostały projekty ocenione wcześniej w ramach zakończonego naboru nr RPPK.02.01.00-IZ.00-18-004/20, znajdujące się na liście rezerwowej, zgodnie z wynikami dokonanej uprzednio oceny i kolejnością określoną na tej liście.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego informuje o:

 


Infromacja z 22 grudnia 2021 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego informuje o:

w ramach osi priorytetowej II Cyfrowe Podkarpackie działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług, Typ 7 Projekty z zakresu wytworzenia/modernizacji/rozwoju e-usług dostępnych w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) RPO WP na lata 2014-2020 nabór numer RPPK.02.01.00-IZ.00-18-004/20.

Informacja z 21 stycznia 2021 r.
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego informuje o:

w ramach osi priorytetowej II Cyfrowe Podkarpackie działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług, Typ 7 Projekty z zakresu wytworzenia/modernizacji/rozwoju e-usług dostępnych w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) RPO WP na lata 2014-2020 nabór numer RPPK.02.01.00-IZ.00-18-004/20

Informacja z 25 listopada 2020r.
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego informuje o:

 • projekcie wybranym do dofinansowania z listy rezerwowej,
  pobierz plik (PDF, 307.29 KB)
 • aktualizacji listy podstawowej,
  pobierz plik (PDF, 391.01 KB)
 • aktualizacji listy rezerwowej.
  pobierz plik (PDF, 319 KB)

w ramach osi priorytetowej II Cyfrowe Podkarpackie działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług, Typ 7 Projekty z zakresu wytworzenia/modernizacji/rozwoju e-usług dostępnych w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) RPO WP na lata 2014-2020 nabór numer RPPK.02.01.00-IZ.00-18-004/20.

Informacja z 10 listopada 2020r.

 • Lista projektów wybranych do dofinansowania z Listy rezerwowej w ramach osi priorytetowej II Cyfrowe Podkarpackie działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług, Typ 7 Projekty z zakresu wytworzenia/modernizacji/rozwoju e-usług dostępnych w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) RPO WP na lata 2014-2020 nabór numer RPPK.02.01.00-IZ.00-18-004/20
  pobierz plik (PDF,129.72 KB)
 • Lista podstawowa projektów wybranych do dofinansowania w ramach osi priorytetowej II Cyfrowe Podkarpackie działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług Typ 7 Projekty z zakresu wytworzenia/modernizacji/rozwoju e-usług dostępnych w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) RPO WP na lata 2014-2020 nabór numer RPPK.02.01.00-IZ.00-18-004/20
  pobierz plik (PDF, 142.59 KB)
 • Lista rezerwowa projektów wybranych do dofinansowania w ramach osi priorytetowej II Cyfrowe Podkarpackie działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług Typ 7 Projekty z zakresu wytworzenia/modernizacji/rozwoju e-usług dostępnych w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) RPO WP na lata 2014-2020 nabór numer RPPK.02.01.00-IZ.00-18-004/20
  pobierz plik (PDF, 150 KB)

Informacja z 5 listopada 2020 r.
Lista projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej II Cyfrowe Podkarpackie, działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług – Typ 7: Projekty z zakresu wytworzenia / modernizacji / rozwoju e-usług dostępnych w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) (nabór nr RPPK.02.01.00-IZ.00-18-004/20)
pobierz plik (PDF, 215.11 KB)

Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr RPPK.02.01.00-IZ.00-18-004/20 Typ 7 Projekty z zakresu wytworzenia/modernizacji/rozwoju e-usług dostępnych w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM)
pobierz plik (PDF, 140.93 KB)

Informacja z 3 listopada 2020 r.
Lista wniosków o dofinansowanie projektów ocenionych pozytywnie na etapie oceny merytorycznej Oś priorytetowa II Cyfrowe Podkarpackie działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług – Typ 7:Projekty z zakresu wytworzenia / modernizacji / rozwoju e-usług dostępnych w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) (nabór nr RPPK.02.01.00-IZ.00-18-004/20)
pobierz plik (PDF 219 KB)

Informacja z 25 sierpnia 2020 r.
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 informuje, że zakończyła ocenę formalną wniosków i przekazuje informację o projektach zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPPK.02.01.00-IZ.00-18-004/20, oś priorytetowa II Cyfrowe Podkarpackie, działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług, Typ 7: Projekty z zakresu wytworzenia/modernizacji/rozwoju e-usług dostępnych w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) RPO WP 2014-2020.
pobierz plik (PDF, 204 KB)

Informacja z 13 sierpnia 2020 r.
Lista projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej II Cyfrowe Podkarpackie, działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług – Typ 6 Projekty z zakresu wytworzenia/modernizacji/rozwoju e-usług dostępnych w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) – platforma regionalna (nabór nr RPPK.02.01.00-IZ.00-18-004/20)
pobierz plik (PDF, 228.12 KB)

Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr RPPK.02.01.00-IZ.00-18-004/20 Typ 6 Projekty z zakresu wytworzenia/modernizacji/rozwoju e-usług dostępnych w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) – platforma regionalna
pobierz plik (PDF, 203.94 KB)

Informacja z 11 sierpnia 2020 r.
Lista wniosków o dofinansowanie projektów ocenionych pozytywnie na etapie oceny merytorycznej Oś priorytetowa II Cyfrowe Podkarpackie działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług – Typ 6 Projekty z zakresu wytworzenia/modernizacji/rozwoju e-usług dostępnych w ramach Podkarpackiego Systemu (nabór nr RPPK.02.01.00-IZ.00-18-004/20)
pobierz plik  (PDF, 286.2 KB)

Informacja z 2 czerwca 2020 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 informuje, że zakończyła ocenę formalną wniosku i przekazuje informację o projekcie zakwalifikowanym do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPPK.02.01.00-IZ.00-18-004/20, oś priorytetowa II Cyfrowe Podkarpackie, działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług, Typ 6 Projekty z zakresu wytworzenia/modernizacji/rozwoju e-usług dostępnych w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) – platforma regionalna.
pobierz plik (PDF, 370.59 KB)

Informacja z 20 maja 2020 r.
Wnioski o dofinansowanie zakwalifikowane do oceny formalnej w ramach naboru nr RPPK.02.01.00-IZ.00-18-004/20
pobierz plik (PDF, 281.57 KB)

 

Informacja z 11 maja 2020 r.
Wniosek o dofinansowanie zakwalifikowany do oceny formalnej w ramach naboru nr RPPK.02.01.00-IZ.00-18-004/20 Oś priorytetowa II Cyfrowe Podkarpackie, działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług RPO WP na lata 2014-2020
Typ 6: Projekty z zakresu wytworzenia / modernizacji / rozwoju e-usług dostępnych w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) – platforma regionalna
pobierz plik (PDF, 213.72 KB)

 

Informacja z 17 kwietnia 2020 r.
Informacja o wnioskach złożonych w ramach działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług
Typ 6: Projekty z zakresu wytworzenia/modernizacji/rozwoju e-usług dostępnych w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) – platforma regionalna
Typ 7: Projekty z zakresu wytworzenia/modernizacji/rozwoju e-usług dostępnych w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM)
RPO WP 2014 – 2020 (numer konkursu RPPK.02.01.00-IZ.00-18-004/20)

 

W ramach konkursu do działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług złożono 27 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 101 212 112,89 zł, wartość wydatków całkowitych wynosi 124 965 330,51 zł.

Zgodnie z ogłoszeniem o konkursie na dofinansowanie projektów udostępniona została kwota 40 000 000,00 zł.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS