Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Informacja z dnia 15.02.2022 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 informuje, iż zgodnie z Uchwałą nr 358/7187/22 z dnia 15 lutego 2022 roku Zarząd Województwa Podkarpackiego, biorąc pod uwagę wolne środki, postanowił wybrać do dofinansowania zgodnie z kolejnością na liście rezerwowej projekt nr RPPK.01.04.01-18-0171/20.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 przekazuje uaktualnioną informację dotyczącą projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach Osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działania 1.4 „Wsparcie MŚP”, poddziałania 1.4.1 „Dotacje bezpośrednie”, typu projektu „Rozwój MŚP” RPO WP na lata 2014 – 2020 (nabór nr RPPK.01.04.01-IZ.00-18-007/19 – regionalna pomoc inwestycyjna).

Lista projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w ramach osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działania 1.4 „Wsparcie MŚP”, poddziałania 1.4.1 „Dotacje bezpośrednie”, typu projektu „Rozwój MŚP” nabór nr RPPK.01.04.01-IZ.00-18-007/19. (PDF 401 KB)

Informacja z dnia 1.02.2022 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 informuje, iż zgodnie z Uchwałą nr 355/7099/22 z dnia 1 lutego 2022 roku Zarząd Województwa Podkarpackiego, biorąc pod uwagę wolne środki, postanowił wybrać do dofinansowania zgodnie z kolejnością na liście rezerwowej projekty nr RPPK.01.04.01-18-0010/20, RPPK.01.04.01-18-0245/19, RPPK.01.04.01-18-0142/20, RPPK.01.04.01-18-0219/20, RPPK.01.04.01-18-0230/19 oraz RPPK.01.04.01-18-0035/20.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 przekazuje uaktualnioną informację dotyczącą projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach Osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działania 1.4 „Wsparcie MŚP”, poddziałania 1.4.1 „Dotacje bezpośrednie”, typu projektu „Rozwój MŚP” RPO WP na lata 2014 – 2020 (nabór nr RPPK.01.04.01-IZ.00-18-007/19 – regionalna pomoc inwestycyjna).

Lista projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w ramach osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działania 1.4 „Wsparcie MŚP”, poddziałania 1.4.1 „Dotacje bezpośrednie”, typu projektu „Rozwój MŚP” nabór nr RPPK.01.04.01-IZ.00-18-007/19 (PDF 396 KB)


Informacja z dnia 15.12.2021 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 informuje, iż zgodnie z Uchwałą nr 343/6778/21 z dnia 14 grudnia 2021 roku Zarząd Województwa Podkarpackiego, biorąc pod uwagę wolne środki, postanowił wybrać do dofinansowania zgodnie z kolejnością na liście rezerwowej projekt nr RPPK.01.04.01-18-0239/19.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 przekazuje uaktualnioną informację dotyczącą projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach Osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działania 1.4 „Wsparcie MŚP”, poddziałania 1.4.1 „Dotacje bezpośrednie”, typu projektu „Rozwój MŚP” RPO WP na lata 2014 – 2020 (nabór nr RPPK.01.04.01-IZ.00-18-007/19 – regionalna pomoc inwestycyjna).

Lista projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w ramach osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działania 1.4 „Wsparcie MŚP”, poddziałania 1.4.1 „Dotacje bezpośrednie”, typu projektu „Rozwój MŚP” nabór nr RPPK.01.04.01-IZ.00-18-007/19(PDF 343 KB)

Informacja z dnia 17.11.2021 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 informuje, iż zgodnie z Uchwałą nr 335/6576/21 z dnia 16 listopada 2021 roku Zarząd Województwa Podkarpackiego, biorąc pod uwagę wolne środki, postanowił wybrać do dofinansowania zgodnie z kolejnością na liście rezerwowej następujące projekty nr: RPPK.01.04.01-18-0074/20, RPPK.01.04.01-18-0119/20 oraz RPPK.01.04.01-18-0141/20.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 przekazuje uaktualnioną informację dotyczącą projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach Osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działania 1.4 „Wsparcie MŚP”, poddziałania 1.4.1 „Dotacje bezpośrednie”, typu projektu „Rozwój MŚP” RPO WP na lata 2014 – 2020 (nabór nr RPPK.01.04.01-IZ.00-18-007/19 – regionalna pomoc inwestycyjna).

Lista projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w ramach osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działania 1.4 „Wsparcie MŚP”, poddziałania 1.4.1 „Dotacje bezpośrednie”, typu projektu „Rozwój MŚP” nabór nr RPPK.01.04.01-IZ.00-18-007/19 (PDF 393 KB)


Informacja z dnia 26.10.2021 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 informuje, iż zgodnie z Uchwałą nr 325/6465/21 z dnia 26 października 2021 roku Zarząd Województwa Podkarpackiego, biorąc pod uwagę wolne środki, postanowił wybrać do dofinansowania zgodnie z kolejnością na liście rezerwowej projekt nr RPPK.01.04.01-18-0082/20.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 przekazuje uaktualnioną informację dotyczącą projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach Osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działania 1.4 „Wsparcie MŚP”, poddziałania 1.4.1 „Dotacje bezpośrednie”, typu projektu „Rozwój MŚP” RPO WP na lata 2014 – 2020 (nabór nr RPPK.01.04.01-IZ.00-18-007/19 – regionalna pomoc inwestycyjna).

Lista projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w ramach osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działania 1.4 „Wsparcie MŚP”, poddziałania 1.4.1 „Dotacje bezpośrednie”, typu projektu „Rozwój MŚP” nabór nr RPPK.01.04.01-IZ.00-18-007/19 (PDF 392 KB)


Informacja z dnia 14.09.2021 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 informuje, iż zgodnie z Uchwałą nr 311/6185/21 z dnia 14 września 2021 roku Zarząd Województwa Podkarpackiego, biorąc pod uwagę wolne środki, postanowił wybrać do dofinansowania zgodnie z kolejnością na liście rezerwowej projekty nr: RPPK.01.04.01-18-0146/20, RPPK.01.04.01-18-0049/20, RPPK.01.04.01-18-0176/20, RPPK.01.04.01-18-0059/20, RPPK.01.04.01-18-0077/20, RPPK.01.04.01-18-0131/20, RPPK.01.04.01-18-0134/20, RPPK.01.04.01-18-0020/20, RPPK.01.04.01-18-0071/20, RPPK.01.04.01-18-0098/20, RPPK.01.04.01-18-0032/20, RPPK.01.04.01-18-0051/20 oraz RPPK.01.04.01-18-0173/20.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 przekazuje uaktualnioną informację dotyczącą projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach Osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działania 1.4 „Wsparcie MŚP”, poddziałania 1.4.1 „Dotacje bezpośrednie”, typu projektu „Rozwój MŚP” RPO WP na lata 2014 – 2020 (nabór nr RPPK.01.04.01-IZ.00-18-007/19 – regionalna pomoc inwestycyjna).

Lista projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w ramach osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działania 1.4 „Wsparcie MŚP”, poddziałania 1.4.1 „Dotacje bezpośrednie”, typu projektu „Rozwój MŚP” nabór nr RPPK.01.04.01-IZ.00-18-007/19 (PDF 340 KB)

Informacja z dnia 13.08.2021 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 informuje, iż zgodnie z Uchwałą nr 303/5997/21 z dnia 10 sierpnia 2021 roku Zarząd Województwa Podkarpackiego, biorąc pod uwagę wolne środki, postanowił wybrać do dofinansowania zgodnie z kolejnością na liście rezerwowej projekty nr: RPPK.01.04.01-18-0234/19, RPPK.01.04.01-18-0005/20, RPPK.01.04.01-18-0048/19, RPPK.01.04.01-18-0076/20, RPPK.01.04.01-18-0138/20.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 przekazuje uaktualnioną informację dotyczącą projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach Osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działania 1.4 „Wsparcie MŚP”, poddziałania 1.4.1 „Dotacje bezpośrednie”, typu projektu „Rozwój MŚP” RPO WP na lata 2014 – 2020 (nabór nr RPPK.01.04.01-IZ.00-18-007/19 – regionalna pomoc inwestycyjna).

Lista projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w ramach osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działania 1.4 „Wsparcie MŚP”, poddziałania 1.4.1 „Dotacje bezpośrednie”, typu projektu „Rozwój MŚP” nabór nr RPPK.01.04.01-IZ.00-18-007/19 (PDF 334 KB)

Informacja z dnia 15.06.2021 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 informuje, iż zgodnie z Uchwałą nr 288/5656/21 z dnia 15 czerwca 2021 roku Zarząd Województwa Podkarpackiego, biorąc pod uwagę wolne środki, postanowił wybrać do dofinansowania zgodnie z kolejnością na liście rezerwowej projekty nr: RPPK.01.04.01-18-0233/19, RPPK.01.04.01-18-0237/19, RPPK.01.04.01-18-0247/19, RPPK.01.04.01-18-0016/20, RPPK.01.04.01-18-0018/20, RPPK.01.04.01-18-0022/20, RPPK.01.04.01-18-0033/20, RPPK.01.04.01-18-0036/20, RPPK.01.04.01-18-0047/20, RPPK.01.04.01-18-0057/20, RPPK.01.04.01-18-0093/20, RPPK.01.04.01-18-0102/20, RPPK.01.04.01-18-0140/20, RPPK.01.04.01-18-0143/20, RPPK.01.04.01-18-0145/20, RPPK.01.04.01-18-0153/20, RPPK.01.04.01-18-0164/20, RPPK.01.04.01-18-0167/20 oraz RPPK.01.04.01-18-0204/20.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 przekazuje uaktualnioną informację dotyczącą projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach Osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działania 1.4 „Wsparcie MŚP”, poddziałania 1.4.1 „Dotacje bezpośrednie”, typu projektu „Rozwój MŚP” RPO WP na lata 2014 – 2020 (nabór nr RPPK.01.04.01-IZ.00-18-007/19 – regionalna pomoc inwestycyjna).

Lista projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w ramach osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działania 1.4 „Wsparcie MŚP”, poddziałania 1.4.1 „Dotacje bezpośrednie”, typu projektu „Rozwój MŚP” nabór nr RPPK.01.04.01-IZ.00-18-007/19. (PDF 333 KB)

Informacja z dnia 21.04.2021 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 informuje, iż zgodnie z Uchwałą nr 271/5352/21 z dnia 20 kwietnia 2021 roku Zarząd Województwa Podkarpackiego, biorąc pod uwagę wolne środki, postanowił wybrać do dofinansowania zgodnie z kolejnością na liście rezerwowej projekty nr: RPPK.01.04.01-18-0241/19 oraz RPPK.01.04.01-18-0067/20.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 przekazuje uaktualnioną informację dotyczącą projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach Osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działania 1.4 „Wsparcie MŚP”, poddziałania 1.4.1 „Dotacje bezpośrednie”, typu projektu „Rozwój MŚP” RPO WP na lata 2014 – 2020 (nabór nr RPPK.01.04.01-IZ.00-18-007/19 – regionalna pomoc inwestycyjna).

Lista projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w ramach osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działania 1.4 „Wsparcie MŚP”, poddziałania 1.4.1 „Dotacje bezpośrednie”, typu projektu „Rozwój MŚP” nabór nr RPPK.01.04.01-IZ.00-18-007/19Lista projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w ramach osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działania 1.4 „Wsparcie MŚP”, poddziałania 1.4.1 „Dotacje bezpośrednie”, typu projektu „Rozwój MŚP” nabór nr RPPK.01.04.01-IZ.00-18-007/19 (PDF 728 KB)


Informacja z dnia 10.02.2021 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 informuje, iż zgodnie z Uchwałą nr 251/4951/21 z dnia 9 lutego 2021 roku Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał zmian na Liście projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, złożonych w ramach osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działania 1.4 „Wsparcie MŚP”, poddziałania 1.4.1 „Dotacje bezpośrednie”, typu projektu „Rozwój MŚP” nabór nr RPPK.01.04.01-IZ.00-18-007/19 (dalej: Lista projektów). Zmiany te są następstwem oceny merytorycznej jakościowej, przeprowadzonej w wyniku pozytywnego rozstrzygnięcia protestów od oceny merytorycznej dopuszczającej.

Biorąc pod uwagę wynik oceny merytorycznej jakościowej, dokonanej po uwzględnieniu protestu od oceny merytorycznej dopuszczającej, Zarząd Województwa Podkarpackiego postanowił wybrać do dofinansowania projekt nr RPPK.01.04.01-18-0101/20, który uzyskał 89 pkt.

Natomiast pozostałe projekty nr: RPPK.01.04.01-18-0237/19, RPPK.01.04.01-18-0016/20, RPPK.01.04.01-18-0057/20, RPPK.01.04.01-18-0080/20, RPPK.01.04.01-18-0082/20, które w wyniku oceny merytorycznej jakościowej, dokonanej po uwzględnieniu protestu od oceny merytorycznej dopuszczającej uzyskały minimum 40% maksymalnej liczby punktów możliwych do osiągnięcia w ramach oceny kryteriami merytorycznymi jakościowymi, zostały umieszczone na Liście rezerwowej projektów, zgodnie z uzyskaną punktacją.

Ponadto, Zarząd Województwa Podkarpackiego biorąc pod uwagę wolne środki, postanowił dodatkowo wybrać do dofinansowania zgodnie z kolejnością na liście rezerwowej projekty nr: RPPK.01.04.01-18-0006/20, RPPK.01.04.01-18-0008/20, RPPK.01.04.01-18-0095/20, RPPK.01.04.01-18-0096/20, RPPK.01.04.01-18-0133/20, RPPK.01.04.01-18-0157/20 oraz RPPK.01.04.01-18-0190/20.

Lista projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w ramach osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działania 1.4 „Wsparcie MŚP”, poddziałania 1.4.1 „Dotacje bezpośrednie”, typu projektu „Rozwój MŚP” nabór nr RPPK.01.04.01-IZ.00-18-007/19 (PDF 369 KB)

Informacja z dnia 13.01.2021 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 informuje, iż zgodnie z Uchwałą nr 245/4831/21 z dnia 12 stycznia 2021 roku Zarząd Województwa Podkarpackiego, biorąc pod uwagę wolne środki, postanowił wybrać do dofinansowania zgodnie z kolejnością na liście rankingowej projekty nr: RPPK.01.04.01-18-0229/19, RPPK.01.04.01-18-0232/19, RPPK.01.04.01-18-0238/19, RPPK.01.04.01-18-0246/19, RPPK.01.04.01-18-0040/20, RPPK.01.04.01-18-0055/20, RPPK.01.04.01-18-0090/20, RPPK.01.04.01-18-0091/20, RPPK.01.04.01-18-0111/20, RPPK.01.04.01-18-0116/20 oraz RPPK.01.04.01-18-0198/20.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 przekazuje uaktualnioną informację dotyczącą projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach Osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działania 1.4 „Wsparcie MŚP”, poddziałania 1.4.1 „Dotacje bezpośrednie”, typu projektu „Rozwój MŚP” RPO WP na lata 2014 – 2020 (nabór nr RPPK.01.04.01-IZ.00-18-007/19 – regionalna pomoc inwestycyjna).

Lista projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w ramach osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działania 1.4 „Wsparcie MŚP”, poddziałania 1.4.1 „Dotacje bezpośrednie”, typu projektu „Rozwój MŚP” nabór nr RPPK.01.04.01-IZ.00-18-007/19 (PDF 355 KB)

Informacja z dnia 16.12.2020 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 informuje o zmianach na Liście projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, złożonych w ramach osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działania 1.4 „Wsparcie MŚP”, poddziałania 1.4.1 „Dotacje bezpośrednie”, typu projektu „Rozwój MŚP” nabór nr RPPK.01.04.01-IZ.00-18-007/19 (dalej: Lista projektów), będących następstwem rozstrzygnięcia protestów od oceny merytorycznej jakościowej.

Zgodnie z Uchwałą nr 235/4663/20 z dnia 15 grudnia 2020 roku Zarząd Województwa Podkarpackiego, biorąc pod uwagę wolne środki oraz wynik ponownej oceny merytorycznej jakościowej, dokonanej po uwzględnieniu protestów, postanowił wybrać do dofinansowania, zgodnie z kolejnością na liście, projekty nr: RPPK.01.04.01-18-0161/20, RPPK.01.04.01-18-0041/20 oraz RPPK.01.04.01-18-0192/20.

Projekty nr RPPK.01.04.01-18-0091/20, RPPK.01.04.01-18-0111/20, RPPK.01.04.01-18-0090/20 oraz RPPK.01.04.01-18-0229/19, które uzyskały wymagane minimum 69 punktów, nie zostały wybrane do dofinansowania ze względu na brak wolnych środków, niemniej jednak zmieniły miejsca na Liście projektów.

Natomiast pozostałe projekty nr: RPPK.01.04.01-18-0096/20, RPPK.01.04.01-18-0133/20, RPPK.01.04.01-18-0086/20, RPPK.01.04.01-18-0047/20, RPPK.01.04.01-18-0139/20, RPPK.01.04.01-18-0233/19, RPPK.01.04.01-18-0167/20, RPPK.01.04.01-18-0146/20, RPPK.01.04.01-18-0071/20 oraz RPPK.01.04.01-18-0244/19, które uzyskały wyższą punktacje w wyniku rozpatrzonych protestów, zmieniły miejsca na Liście projektów.

Projekt nr RPPK.01.04.01-18-0142/20 w wyniku rozpatrzenia protestu uzyskał w ramach oceny merytorycznej jakościowej 45 pkt, co umożliwiło umieszczenie go na Liście projektów, ponieważ zgodnie z § 16 część C ust. 8 Regulaminu konkursu otrzymał minimum 40% maksymalnej liczby punktów możliwych do osiągnięcia w ramach oceny kryteriami merytorycznymi jakościowymi, uzyskując tym samym ocenę pozytywną.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 przekazuje uaktualnioną informację dotyczącą projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach Osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działania 1.4 „Wsparcie MŚP”, poddziałania 1.4.1 „Dotacje bezpośrednie”, typu projektu „Rozwój MŚP” RPO WP na lata 2014 – 2020 (nabór nr RPPK.01.04.01-IZ.00-18-007/19 – regionalna pomoc inwestycyjna).

Lista projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w ramach osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działania 1.4 „Wsparcie MŚP”, poddziałania 1.4.1 „Dotacje bezpośrednie”, typu projektu „Rozwój MŚP” nabór nr RPPK.01.04.01-IZ.00-18-007/19 (PDF 416 KB)


Informacja z dnia 18.11.2020 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 informuje, iż zgodnie z Uchwałą nr 222/4414/20 z dnia 17 listopada 2020 roku Zarząd Województwa Podkarpackiego, biorąc pod uwagę wolne środki, postanowił wybrać do dofinansowania zgodnie z kolejnością na liście rankingowej projekt nr RPPK.01.04.01-18-0180/20 pn. „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Styrobud w wyniku wdrożenia na rynek ultrawytrzymałego betonu” (Wnioskodawca - Styrobud B.T.K. Radomscy Spółka Jawna).

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 przekazuje uaktualnioną informację dotyczącą projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach Osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działania 1.4 „Wsparcie MŚP”, poddziałania 1.4.1 „Dotacje bezpośrednie”, typu projektu „Rozwój MŚP” RPO WP na lata 2014 – 2020 (nabór nr RPPK.01.04.01-IZ.00-18-007/19 – regionalna pomoc inwestycyjna).

Lista projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w ramach osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działania 1.4 „Wsparcie MŚP”, poddziałania 1.4.1 „Dotacje bezpośrednie”, typu projektu „Rozwój MŚP” nabór nr RPPK.01.04.01-IZ.00-18-007/19 (PDF 772 KB)

Informacja z dnia 07.10.2020 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 informuje, iż zgodnie z Uchwałą nr 208/4202/20 z dnia 6 października 2020 roku Zarząd Województwa Podkarpackiego, biorąc pod uwagę wolne środki, postanowił wybrać do dofinansowania zgodnie z kolejnością na liście rankingowej dwa projekty: nr RPPK.01.04.01-18-0183/20 pn. „Wzrost konkurencyjności firmy Bonus-Plus Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnego produktu będącego wynikiem prac B+R” (Wnioskodawca - Bonus-Plus Sp. z o.o.) oraz nr RPPK.01.04.01-18-0197/20 „Wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów w segmencie Signs & Display opartych na wykonywaniu spersonalizowanych struktur druku poprzez kalandrowanie poliolefiny” (Wnioskodawca - Signum Pracownia Reklamy s.c.).

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 przekazuje uaktualnioną informację dotyczącą projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach Osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działania 1.4 „Wsparcie MŚP”, poddziałania 1.4.1 „Dotacje bezpośrednie”, typu projektu „Rozwój MŚP” RPO WP na lata 2014 – 2020 (nabór nr RPPK.01.04.01-IZ-00-18-007/19 – regionalna pomoc inwestycyjna).

Lista projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w ramach osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działania 1.4 „Wsparcie MŚP”, poddziałania 1.4.1 „Dotacje bezpośrednie”, typu projektu „Rozwój MŚP” nabór nr RPPK.01.04.01-IZ-00-18-007/19 (PDF 355 KB)


Informacja z dnia 25.08.2020 r. 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 informuje, że zakończyła ocenę merytoryczną wniosków o dofinansowanie i przekazuje informację dotyczącą projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania oraz informację dotyczącą składu Komisji Oceny Projektów w ramach Osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działania 1.4 „Wsparcie MŚP”, poddziałania 1.4.1 „Dotacje bezpośrednie”, typu projektu „Rozwój MŚP” RPO WP na lata 2014 – 2020 (nabór nr RPPK.01.04.01-IZ.00-18-007/19 – regionalna pomoc inwestycyjna).

Lista projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w ramach osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działania 1.4 „Wsparcie MŚP”, poddziałania 1.4.1 „Dotacje bezpośrednie”, typu projektu „Rozwój MŚP” nabór nr RPPK.01.04.01-IZ.00-18-007/19 (PDF 354 KB)

Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu – nabór nr RPPK.01.04.01-IZ.00-18-007/19 (PDF 105 KB)

Informacja z dnia 11.05.2020 r. 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 informuje, że zakończyła ocenę formalną wniosków i przekazuje informację o projektach zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPPK.01.04.01-IZ.00-18-007/19, Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP.

Lista wniosków o dofinansowanie projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPPK.01.04.01-IZ.00-18-007/19 Oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu: Rozwój MŚP. (PDF 366 KB)

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
gpi@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS