Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

 

Informacja z 29 marca 2021 r.

Informacja dotyczącej składu Komisji Oceny Projektów (docx, 60.54 KB)

 

Informacja z 24 marca 2021 r.

Informacja z dnia 24.03.2021 r. dotycząca wyniku oceny formalno – merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPPK.08.07.00-IP.01-18-055/20 

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, Instytucja Pośrednicząca RPO WP 2014-2020, informuje, że w ramach konkursu nr RPPK.08.07.00-IP.01-18-055/20 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.7 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne po zakończeniu etapu II tj. oceny  formalno-merytorycznej żaden z ocenianych przez Komisję Oceny Projektów wniosków  nie został skierowany do etapu oceny stopnia zgodności ze strategią i  nie uzyskał dofinansowania.

 

Informacja z 4 marca 2021 r.

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż termin oceny Projektów – etap II – ocena formalno-merytoryczna wniosków o dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego w dniu 04 listopada 2020r. konkursu nr RPPK.08.07.00-IP.01-18-055/20 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna, Działania 8.7 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne przypada na dzień 16 kwietnia 2021r.

 

Informacja z 26 lutego 2021 r.

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu nr RPPK.08.07.00-IP.01-18-055/20, Działanie 8.7 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (doc, 68.5 KB)

 

Informacja z 8 lutego 2021 r.

Informacja dotycząca wydłużenia terminu oceny zgodności ze Strategią ZIT ROF wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPPK.08.07.00-IP.01-18-055/20

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż przedłużamy termin oceny zgodności ze Strategią ZIT ROF wniosków o dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego w dniu 4 listopada 2020 roku konkursu nr RPPK.08.07.00-IP.01-18-055/20 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna, Działania 8.7 Poprawa dostępu do usług społecznych i zdrowotnych – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze względu na problemy proceduralne związane między innymi z wystąpieniem COVID-19 do dnia 4 marca 2021 r.

 

Informacja z 20 stycznia 2021 r.

Informacja dotycząca Listy projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia warunków formalnych  w ramach konkursu  nr  RPPK.08.07.00-IP.01-18-055/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna, Działanie 8.7 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Lista projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia warunków formalnych w ramach konkursu nr RPPK.08.07.00-IP.01-18-055/20, Działanie 8.7 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (docx, 65.13 KB)

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS