Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

 

Informacja z 15 kwietnia 2021 r

Informacja o podpisanych umowach w ramach naboru nr RPPK.07.02.00-IP.01-18-028/21 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VII Działanie 7.2 (docx, 60.82 KB)

 

Informacja z 18 marca 2021 r.

Instytucja Pośrednicząca - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje o projektach pozakonkursowych PUP, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach naboru nr RPPK.07.02.00-IP.01-18-028/21 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VII Działanie 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty pozakonkursowe PUP

Informacja o projektach pozakonkursowych PUP, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach naboru nr RPPK.07.02.00-IP.01-18-028/21 Działanie 7.2 (docx, 68.35 KB)

 

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS