Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

 

Informacja z 28 czerwca 2022 r.

Informacja o podpisanych umowach w ramach konkursu nr RPPK.08.09.00-IP.01-18-062/21, Działanie 8.9 Informacja o podpisanych umowach w ramach konkursu nr RPPK.08.09.00-IP.01-18-062/21, Działanie 8.9 (docx, 59.58 KB)

Informacja z 24 maja 2022 r.

Informacja dotycząca składu Komisji Oceny Projektów (docx, 61.03 KB)

Informacja z 23 maja 2022 r.

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.08.09.00-IP.01-18-062/21 Działanie 8.9 (projekty realizowane w formule ZIT)(docx, 70.68 KB)

Informacja 16 marca 2022 r.

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPPK.08.09.00-IP.01-18-062/21, Działanie 8.9 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (docx, 67.37 KB)

Informacja z 14 marca 2022 r.

Informacja dotycząca decyzji Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w sprawie zwiększenia alokacji w ramach konkursu nr RPPK.08.09.00-IP.01-18-062/21

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie podjął decyzję o zwiększeniu alokacji na konkurs nr RPPK.08.09.00-IP.01-18-062/21 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działania 8.9 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Powyższe wynika z faktu, że żaden z wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach naboru nr RPPK.08.09.00-IP.01-18-0061/21 dla projektów realizowanych w formule ryczałtowej nie przeszedł etapu oceny formalno-merytorycznej, przy jednoczesnej liczbie wniosków o większej wartości złożonych w ramach naboru nr RPPK.08.09.00-IP.01-18-0062/21.

Kwota alokacji przeznaczona na konkursy w ramach Działania 8.9 nie została przekroczona.

Informacja z 11 marca 2022 r.

Lista ocenionych projektów na etapie oceny stopnia zgodności ze Strategią ZIT ROF w ramach konkursu nr RPPK.08.09.00-IP.01-18-062/21, Działanie 8.9 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (docx, 138.38 KB)

Informacja z 3 marca 2022 r.

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu oceny stopnia zgodności ze Strategią ZIT ROF w ramach konkursu nr RPPK.08.09.00-IP.01-18-062/21, Działanie 8.9 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (docx, 68.42 KB)

Informacja z 12 stycznia 2022 r.

Informacja dotycząca terminu oceny Projektów – etap II – ocena formalno-merytoryczna wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPPK.08.09.00-IP.01-18-062/21

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż termin oceny Projektów – etap II – ocena formalno-merytoryczna wniosków o dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego 29 października 2021r.  konkursu nr RPPK.08.09.00-IP.01-18-062/21 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna, Działania Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne przypada na dzień 4 marca 2022 r.

Informacja z 4 stycznia 2022 r.

Listy projektów zakwalifikowanych do etapu oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu nr RPPK.08.09.00-IP.01-18-062/21, Działanie 8.9 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej – Zintegrowane Inwestycje Terytorialn (docx, 67.52 KB)

Informacja z 22 grudnia 2021 r.

Lista projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia warunków formalnych w ramach konkursu nr RPPK.08.09.00-IP.01-18-062/21 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna, Działanie 8.9 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (docx, 65.92 KB)

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
gpi@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS