Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Informacja z 2 listopada 2022 r.

Lista projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna działania 5.3 Infrastruktura kolejowa – projekty z zakresu taboru kolejowego nabór nr RPPK.05.03.00-IZ.00-18-007/22
pobierz plik (PDF, 222.32 KB)

Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów w ramach naboru nr RPPK.05.03.00-IZ-00-18-007/22
pobierz plik (PDF,  281.72 KB)

Informacja z 26 października 2022 r.

Informacja dotycząca wniosku o dofinansowanie projektu, który został oceniony pozytywnie na etapie oceny merytorycznej Oś priorytetowa V Infrastruktura komunikacyjna działanie 5.3 Infrastruktura kolejowa – projekty z zakresu taboru kolejowego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 nabór nr RPPK.05.02.00-IZ.00-18-007/22

pobierz plik (PDF,  146.15 KB)

Informacja z 12 września 2022 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 informuje, że zakończyła ocenę formalną wniosku i przekazuje informację o projekcie zakwalifikowanym do oceny merytorycznej w ramach naboru nr RPPK.05.03.00-IZ.00-18-007/22, oś priorytetowa V Infrastruktura komunikacyjna, działanie 5.3 Infrastruktura kolejowa – projekty z zakresu taboru kolejowego.
pobierz plik (PDF, 288.36 KB)

Informacja z 2 sierpnia 2022 r.

Informacja zawierająca wynik weryfikacji warunków formalnych w ramach naboru nr RPPK.05.03.00-IZ.00-18-007/22
pobierz plik (PDF, 285.8 KB)

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
gpi@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS