Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Informacja z 22 lutego 2023 r.

Lista projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej XI REACT-EU, działanie 11.4 Infrastruktura pomocy społecznej – REACT-EU (tryb nadzwyczajny) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
nabór nr RPPK.11.04.00-IZ.00-18-001/22
pobierz plik (DOCX, 51.63 KB )
Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów w ramach naboru nr RPPK.11.04.00-IZ-00-18-001/22 – tryb nadzwyczajny
pobierz plik (DOCX, 46.71 KB)

Informacja z 14 lutego 2023 r.

Informacja dotycząca wniosku o dofinansowanie projektu, który został oceniony pozytywnie na etapie oceny merytorycznej Oś priorytetowa XI REACT-EU Działanie 11.4 Infrastruktura pomocy społecznej – REACT-EU (tryb nadzwyczajny) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (nabór nr RPPK.11.04.00-IZ.00-18-001/22)

pobierz plik (DOCX, 73.36 KB)

Informacja z 13 stycznia 2023 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 informuje, że zakończyła ocenę formalną wniosku i przekazuje informację o projekcie zakwalifikowanym do oceny merytorycznej w ramach naboru nr RPPK.11.04.00-IZ.00-18-001/22, oś priorytetowa XI REACT-EU, działanie 11.4 Infrastruktura pomocy społecznej – REACT-EU Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

pobierz plik (DOCX, 67.08 KB)

Informacja z 29 grudnia 2022 r.

Wniosek o dofinansowanie zakwalifikowany do oceny formalnej  w ramach naboru nr RPPK.11.04.00-IZ.00-18-001/22

pobierz plik (DOCX, 75.88 KB)

Informacja z 16 grudnia 2022 r.

Informacja o wniosku złożonym w ramach osi priorytetowej XI REACT-EU działania 11.4 Infrastruktura pomocy społecznej – REACT-EU Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (numer naboru RPPK.11.04.00-IZ.00-18-001/22)

W ramach naboru do działania 11.4 Infrastruktura pomocy społecznej – REACT-EU złożono 1 wniosek na łączną kwotę dofinansowania 13 169 003,00 zł, wartość wydatków całkowitych wynosi 13 173 683,00 zł.

Zgodnie z ogłoszeniem o naborze na dofinansowanie projektu udostępniona została kwota 13 169 003,00 zł.

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
gpi@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS