Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Informacja z 25 lipca 2016 r.

Informacja o podpisanych decyzjach o dofinansowanie w ramach naboru nr RPPK.09.06.01-IP.01-18-006/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IX Działanie 9.6 Poddziałanie 9.6.1 (PDF, 412.13 KB)

Informacja z 29 czerwca 2016 r.

Korekta wyników naboru nr RPPK.09.06.01-IP.01-18-006/16 ogłoszonego w dniu 26.02.2016r. współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Poddziałanie 9.6.1 Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo ogólne

Zestawienie z informacją o projektach stypendialnych Urzędu Marszałkowskiego, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach naboru nr RPPK.09.06.01-IP.01-18-006/16  (PDF 323 KB)

Informacja z  20 czerwca 2016 r.

Wyniki naboru nr RPPK.09.06.01-IP.01-18-006/16 ogłoszonego w dniu 26.02.2016r. współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Oś Priorytetowa IX „Jakość edukacji i kompetencji w regionie”, Działanie 9.6 Wsparcie stypendialne dla uczniów, Poddziałanie 9.6.1 Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo ogólne

Zestawienie z informacją o projektach stypendialnych Urzędu Marszałkowskiego, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach naboru nr RPPK.09.06.01-IP.01-18-006/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX, Działanie 9.6 Wsparcie stypendialne dla uczniów (PDF 248.27 KB)

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS