Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Zmiana Wytycznych - 17 sierpnia 2017 r.

W dniu 17 sierpnia 2017 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego zmienił Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie zwalczania przypadków nadużyć finansowych i korupcji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Zmiana polega na uwzględnieniu w dokumencie rejestru potencjalnych sygnałów ostrzegawczych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Ponadto, do dokumentu wprowadzono zmiany o charakterze aktualizacyjnym, dotyczące w szczególności zapobiegania nadużyciom w obszarze zamówień oraz informowania Komisji Europejskiej o nieprawidłowościach. Pozostałe zmiany mają charakter redakcyjny i porządkujący.

Wytyczne nie są stosowane w odniesieniu do projektów złożonych w odpowiedzi na nabory ogłoszone po dniu 1 stycznia 2018 r. W przypadku projektów wybranych do dofinansowania w wyniku rozstrzygnięcia naborów ogłoszonych przed tą datą – zakres stosowania wytycznych został wskazany w umowie o dofinansowanie.

Do pobrania:

Wytyczne w zakresie zwalczania przypadków nadużyć finansowych i korupcji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020(PDF 1003.2 KB)

Załącznik nr 1 do Wytycznych w zakresie zwalczania przypadków nadużyć finansowych i korupcji w ramach RPO WP na lata 2014-2020 (pdf, 424.94 KB)

Wersja obowiązująca od dnia ogłoszenia Komunikatu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego tj. od 17 sierpnia 2017 r.

 

Wersja archiwalna:

Wytyczne w zakresie zwalczania przypadków nadużyć finansowych i korupcji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (PDF 1003.2 KB)

Wersja obowiązująca od 8.12.2015 r. do 16.08.2017 r.

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS