Gorąco zachęcamy dyrekcję szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, opiekunów i nauczycieli do wspierania dzieci podczas prac nad projektami konkursowymi. Szkoły, które najmocniej zaangażują swoich podopiecznych również mają szansę wygrać atrakcyjne nagrody.

Pierwszą z nich jest wizyta drużyny siatkarzy Asseco Resovia w szkole podstawowej i gimnazjalnej, z której wywodzić się będą laureaci I miejsca. W ramach wizyty, zespół rozegra pokazowy mecz lub przeprowadzi lekcję gry w siatkówkę. Szczegóły pobytu drużyny (wrzesień 2016) zostaną omówione i uzgodnione z dyrekcją zwycięskiej szkoły początkiem września 2016 roku.

Szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne, które zgłoszą największą liczbę prac konkursowych będą miały również szansę wygrać pokazy naukowe zrealizowane przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy Explores. Szkoły, które chcą wziąć udział w rywalizacji o pokazy naukowe muszą wypełnić Formularz zgłoszeniowy (DOCX, 180 KB) i przesłać go wraz z pracami uczniów na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego – Departament Zarządzania RPO, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010, Rzeszów, z dopiskiem: „Fundusze Europejskie – Zaprojektuj swoją przyszłość.”

Co więcej nauczyciele (opiekunowi artystyczni), których podopieczni zdobędą I miejsce w konkursie w trzech kategoriach będą mieli możliwość wyjechania na wycieczkę do Brukseli w dniach 19-23 czerwca 2016r. Opiekunowie artystyczni zwycięskich prac zostaną dodatkowo nagrodzeni DYPLOMEM.