Dowiedz się więcej o programie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 jest programem, który umożliwia realizację wielu działań zmierzających do rozwoju regionu. To program, który finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Oba te strumienie finansowe wynikają z polityki spójności, realizowanej przez Unię Europejską

Instytucją wdrażającą Program w regionie jest Zarząd Województwa Podkarpackiego. Część zadań, w szczególności związanych z edukacją, rozwojem osobistym czy integracją społeczną realizuje tzw. Instytucja Pośrednicząca, którą jest Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie.

RPO WP 2014 – 2020 składa się z 10 osi priorytetowych dokładnie opisanych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych, które określają możliwości i zasady wsparcia udzielane w poszczególnych obszarach tj. m.in. gospodarka, ochrona środowiska i dziedzictwa kulturowego, infrastruktura komunikacyjna, edukacja itd. projekty współfinansowane z RPO WP 2014 – 2020 mają za zadanie przede wszystkim prowadzić do wspólnego, zrównoważonego rozwoju regionalnego regionu.

W perspektywie finansowej 2014 – 2020, jak również w ramach wcześniejszych okresów finansowych zrealizowano tysiące projektów, zarówno dużych inwestycyjnych, jak również mniejszych związanych z osobistym rozwojem człowieka, poprawiających jakość życia mieszkańców. Ich autorami były różne instytucje i podmioty w tym: jednostki samorządu terytorialnego, instytucje kultury, stowarzyszenia i przedsiębiorcy. Opisy, zdjęcia oraz efekty projektów, zrealizowanych w województwie podkarpackim  umieszczone są na Mapie Dotacji , która ukazuje skalę podjętych działań, współfinansowanych ze środków europejskich.

2020 rok to ostatni rok obowiązującej perspektywy finansowej. Trwają prace nad kolejną perspektywą finansową i dokumentami, które będą określać nowe możliwości wsparcia unijnego w dalszych latach. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami na temat Programu i możliwości jakie za sobą niesie zapisz się do naszego NEWSLETERA!

Aktualne informacje publikowane są również za pośrednictwem naszych mediów społecznościowych:

 

  • Zakładka Fundusze a koronawirus            002 Icony            003 Icony             lsi rpo wp

 

004 1 Icony             004 2 Icony             004 6 Icony             004 4 Icony

 

004 3 Icony             004 5 Icony             004 Icony             rzecznik fes1

 

  Pomoc techniczna      001 Icony