Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-024/18 w ramach Działania 9.1 – Rozwój edukacji przedszkolnej RPO WP 2014-2020 (pdf, 498.49 KB)

Prezentacja ze spotkania informacyjnego dotyczącego konkursu nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-024/18 w ramach Działania 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej (pdf, 1.53 MB)