Instytucja Organizująca Konkurs publikuje opracowane odpowiedzi na pytania zadane przez Wnioskodawców dotyczące problemowych zagadnień konkursu nr RPPK.07.03.00-IP.01-18-023/19 w ramach Działania 7.3 – Wsparcie Rozwoju Przedsiębiorczości.

Do pobrania:

Zaktualizowane pytania i odpowiedzi ze spotkania informacyjnego dla konkursu nr RPPK.07.03.00-IP.01-18-023/19, które odbyło się 12 września 2019 r. (pdf, 400.75 KB)

Pytania i odpowiedzi ze spotkania informacyjnego dla konkursu nr RPPK.07.03.00-IP.01-18-023/19, które odbyło się 12 września 2019 r. (pdf, 320.37 KB)