Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego informuje o wynikach oceny formalnej w ramach konkursu nr RPPK.04.05.00-IZ.00-18-001/15, Działania 4.5 Różnorodność biologiczna.

Zobacz wyniki konkursu