Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Do pobrania:

Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu nr RPPK.09.03.00-IP.01-18-009/16 w ramach IX Osi Priorytetowej, Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych

(PDF 221.67 KB)

Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu nr RPPK.09.03.00-IP.01-18-009/15 w ramach Działania 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych - część 2.

(PDF, 523 KB)

***

Zobacz ogłoszenie o naborze

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
gpi@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS