Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Ile wniosków może złożyć jeden beneficjent? Czy VAT jest kwalifikowalny? To tylko dwa przykładowe pytania, które najczęściej zadają beneficjenci. Odpowiedzi na nie, jak również na wiele innych dylematów wnioskodawców zostały zebrane i umieszczone na stronie internetowej w specjalnej zakładce. Są tam interpretacje i stanowiska, a także przykłady konkretnych sytuacji. Warto śledzić to miejsce, gdyż treści tam zawarte mogą rozwiać wszelkie wątpliwości już na etapie pisania wniosku o dofinansowanie.

Jak znaleźć odpowiedzi na pytania?

Wyjaśnienia i interpretacje dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 znajdują się na stronie www.rpo.podkarpackie.pl. Na głównej stronie pod rysunkiem żarówki znajduje się ikona zatytułowana: Poznaj zasady działania Programu.

Następnie u dołu strony znaleźć można okienka, pod którymi zawarto odpowiedzi na różne pytania dla wnioskodawców zainteresowanych osią I, osobno natomiast dla beneficjentów chcących uzyskać dofinansowanie z zakresu osi II – VI i osobno dla beneficjentów osi VII – IX. Pytania będą uzupełniane sukcesywnie.

Gdzie szukać pomocy

Strona internetowa www.rpo.podkarpackie.pl to witryna poświecona RPO WP 2014 – 2020. Jest szczególnie pomocna dla beneficjentów Programu. Serwis zawiera nie tylko aktualny harmonogram naborów wniosków i wyniki. W wiadomościach umieszczane są na bieżąco wszelkie, ważne z punktu widzenia wnioskodawców informacje. Śledząc je beneficjenci nie musza się obawiać, że coś umknie ich uwagi. Swoją wiedzą w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych w ramach RPO, ale także w ramach programów krajowych służą również pracownicy lokalnych punktów informacyjnych w Rzeszowie i pięciu innych miastach regionu. Adresy i numery telefonów znajdują się również na wspomnianej www.rpo.podkarpackie.pl w zakładce  Punkty Informacyjne.

Na pomoc związaną z wypełnianiem wniosków, wymaganiami stawianymi beneficjentom, jak również wszelkimi innymi szczegółami dotyczącymi konkretnych osi można również liczyć ze strony osób pracujących w departamentach odpowiedzialnych wdrażanie funduszy w ramach EFRR (Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych, Departament Wspierania Przedsiębiorczości) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. W ramach Osi współfinansowanych z  Europejskiego Funduszu Społecznego na pytania odpowiedzą pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, który jest Instytucją Pośredniczącą dla RPO WP.

 

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS