Materiały ze szkolenia dla potencjalnych Beneficjentów RPO WP 2014-2020 - Działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu: Prace B+R, które odbyło się 14 stycznia 2020 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie

 

Program szkolenia:

  • Informacje podstawowe nt. warunków ogłoszonego konkursu.
  • Dokumentacja aplikacyjna.
  • Etapy konkursu, kryteria oceny i wyboru projektów.

 

Do pobrania:

Prezentacja ze szkolenia dotyczącego 1.2 RPO WP 2014-2020  (PDF, 304.44 KB )

Prezentacja ze szkolenia dotyczącego 1.2 RPO WP 2014-2020  (PDF, 665 KB )

Prezentacja ze szkolenia dotyczącego 1.2 RPO WP 2014-2020  (PDF, 532.96 KB )