Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

W Regionalnym Programie Województwa Podkarpackiego przewiduje się dofinansowanie zróżnicowanych projektów – począwszy od budowy dróg, przez wsparcie rozwoju przedsiębiorstw i przedsiębiorczości, aż po działania dopasowujące kompetencje osób poszukujących pracy do potrzeb pracodawców czy pomoc młodym mamom w powrocie do aktywności zawodowej.

Dofinansowanie można dostać między innymi na:

  • projekty B+R przedsiębiorstw, w tym również na stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego
  • podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez dofinansowanie projektów inwestycyjnych ukierunkowanych na wprowadzenie nowego lub ulepszonego produktu albo usługi
  • projekty związane z rozszerzeniem zakresu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną tj.: e-zdrowie, e-administracja, e-kultura, e-turystyka
  • zwiększenie ilości energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych
  • projekty sprzyjające ochronie środowiska i dziedzictwa kulturowego, jak również te zwiększające odporność na zagrożenia takie jak powódź czy pożary
  • kursy, szkolenia czy studia podyplomowe, dające szansę na podniesienie kwalifikacji zawodowych i, co za tym idzie, awans lub znalezienie pracy
  • tworzenie i rozwój podmiotów zapewniających opiekę nad dziećmi, np. przedszkoli czy żłobków

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS