Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

 

Informacja z 30 sierpnia 2021 r.

Informacja o podpisanych umowach w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-050/20

 

Informacja z 25 czerwca 2021r.

Uaktualniona lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-050/20 Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych (docx, 75.32 KB)

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-050/20 Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych (docx, 74.23 KB)

Informacja dotycząca składu Komisji Oceny Projektów Informacja dotycząca składu Komisji Oceny Projektów (docx, 59.5 KB)

 

Informacja z 24 maja 2021 r.

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż przedłużono etap negocjacji wniosków o dofinansowanie do 25 czerwca 2021r. w ramach ogłoszonego w dniu 19 sierpnia 2020r. konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-050/20 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna, Działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

 

Informacja z 20 kwietnia 2021 r.

Uaktualniona lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-050/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Działanie 8.3(docx, 76.91 KB)

 

Informacja z 25 marca 2021 r.

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-050/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych (docx, 117.06 KB)

 

Informacja z 12 marca 2021 r.

W związku z bardzo dużym zapotrzebowaniem na usługi społeczne oraz kwotę ocenionych pozytywnie wniosków o dofinansowanie przekraczającą alokację na konkurs Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie podjął decyzję o zwiększeniu kwoty na realizację projektów w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-050/20 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych z kwoty 13 500 000,00 PLN do kwoty 49 733 599,34 PLN.

 

Informacja z 10 marca 2021 r.

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00.IP.01-18-050/20, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych (doc, 124.5 KB)

Informacja dotycząca składu Komisji Oceny Projektów (doc, 88 KB)

 

Informacja z 29 grudnia 2020 r.

Listy projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-050/20, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych (docx, 112.5 KB)

 

Informacja z 29 października 2020 r.

Lista projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia warunków formalnych w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-050/20 (pdf, 291.57 KB)

 

Informacja z 19 października 2020 r.

Informacja dotycząca wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia warunków formalnych w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-050/20, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII  Integracja społeczna  Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Lista projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia warunków formalnych w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-050/20 (pdf, 292.28 KB)

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS