Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Informacja z 15 marca 2023 r.

Informacja o projekcie, który spełnił warunkowo kryteria i został warunkowo wybrany do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020  w ramach osi priorytetowej XI REACT-EU działania 11.3 Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – REACT-EU
– projekt pozakonkursowy GOPR nabór nr RPPK.11.03.00-IZ.00-18-001/22
pobierz plik (DOCX, 74.16 KB)

Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów w ramach naboru nr RPPK.11.03.00-IZ.00-18-001/22
pobierz plik (DOCX, 67.49 KB)

 

Informacja z 13 listopada 2022r.

Informacja dotycząca wniosku o dofinansowanie projektu, który uzyskał pozytywną ocenę formalną i został zakwalifikowany do oceny merytorycznej w ramach naboru nr RPPK.11.03.00-IZ.00-18-001/22 Oś priorytetowa XI REACT-EU Działanie 11.3 Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – REACT-EU – projekt pozakonkursowy GOPR

pobierz plik(PDF 110 KB)

Infromacja z 4 listopada 2022

Informacja zawierająca wynik weryfikacji warunków formalnych w ramach naboru nr RPPK.11.03.00-IZ.00-08-001/22 Oś priorytetowa XI REACT-EU, działania 11.3 Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – REACT-EU – projekt pozakonkursowy GOPR
pobierz plik (PDF, 141 KB)

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
gpi@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS