Informujemy Beneficjentów o przerwie technicznej i braku dostępu do systemu SL2014 w dniu 20.12.2017 r. w godzinach 13:00 - 13:20. Przerwa wynika z konieczności usunięcia przez Ministerstwo Rozwoju  problemów związanych z wnioskami o płatność składanymi przez Beneficjentów.