Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

W celu zakwalifikowania projektów do dofinansowania w trybie konkursowym Instytucja Zarzadzająca lub Pośrednicząca RPO WP ogłasza, zgodnie z harmonogramem konkursów, nabór wniosków o dofinansowanie projektów na stronie internetowej wraz z Regulaminem konkursu i z załącznikami.

Pomiędzy datą otwarcia a datą zamknięcia naboru wniosków o dofinansowanie projektów zachowany jest co najmniej 30 - dniowy termin.

Ogłoszenie o konkursie wraz z Regulaminem konkursu zawiera również następujące informacje:

 • rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu,
 • rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie,
 • kwotę środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów,
 • poziom dofinansowania projektów,
 • maksymalną kwotę dofinansowania projektu, jeśli została ustalona,
 • kryteria wyboru projektów,
 • termin rozstrzygnięcia konkursu,
 • wzór wniosku o dofinansowanie projektu,
 • termin, miejsce i sposób składania wniosków o dofinansowanie projektu,
 • wzór umowy o dofinansowanie projektu,
 • informację o środkach odwoławczych przysługujących Wnioskodawcy

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS