Biały element łopatki turbiny lotniczej na maszynie
Mieszkańcy domu wspólnie spędzają czas
Uczniowie szkoły podczas zajęć z programowania
Medale okolicznościowe przygotowane przez firmę Modern Forms
Na zdjęciu z lotu ptaka widać w słoneczny dzień szeroko rozciągającą się drogę z mostem, przez który przejeżdża cięzarówka
Budynek hali sportowej w Łańcucie
Wnętrze Baru
Linia produkcyjna kosmetyków

 

Budynek Niżańskiego Centrum Kultury
Flota ECOautobusów
Widok na salę wystawienniczą z ekspozycją obrazów
Zajęcia z hipoterapii
Mieszkańcy mieszkania wspieranego wraz z gośćmi i opiekunami przy stole
Zmodernizowany budynek Dworca w Sanoku
Przedszkole marzeń
Przedszkolaki na huśtawce na placu zabaw
Korytarz szpitala zmodernizowany w ramach projektu
GC-Calibron, czyli mobilne laboratorium szybkiego reagowania zakupione w ramach projektu
Teleskop obserwatorium