Nowe rozwiązania czekają beneficjentów w perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2014-2020 w obszarze rewitalizacji.

23 kwietnia 2015 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (MIiR) ogłosiło konkurs dotacji skierowany do jednostek samorządu terytorialnego pod tytułem: „Modelowa rewitalizacja miast”.

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zaprasza do analizy projektu ustawy o rewitalizacji.

Mijająca oraz rozpoczynająca się perspektywa finansowa – co udało się zrobić i jakie możliwości rysują się na przyszłość?

Trwają Dni Otwarte Funduszy Europejskich. W ramach akcji w całym województwie odbywa się mnóstwo wydarzeń. Dzisiaj tj. 8 maja, fundusze promowane są między innymi na zamku w Sanoku, gdzie od rana trwają pokazy rycerskie.

Uprzejmie informujemy, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości udostępniła wersję testową Rejestru Usług Rozwojowych

Tysiące osób wzięło udział w Dniach Otwartych Funduszy Europejskich, które między 7 – 10 maja br. odbywały się
w województwie podkarpackim.

Wczoraj odbyła się uroczysta Gala Kryształy PR-u, podczas której zostały wręczone wyróżnienia w sześciu kategoriach oraz Grand Prix dla najlepszych!

Obecnie trwa proces legislacyjny rozporządzeń Ministra Infrastruktury i Rozwoju, które śledzić można na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego

Dostęp do krajowych i europejskich źródeł finansowania w wielu przypadkach zależeć będzie od dobrze skonstruowanego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) lub Planu Działań na Rzecz Zrównoważonej Energii (z ang. SEAP)

Już po raz ósmy Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju organizuje konkurs Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich

Projekty nowej ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi opublikowane zostały przez Urząd Zamówień Publicznych (UZP) oraz Rządowe Centrum Legislacyjne. Ustawy mają dostosować polskie prawo do europejskiego.